Om Finnegaarden

Finnegaarden har sannsynligvis sitt navn etter gården Finne på Voss  og nevnes første gang i 1403. På midten av det 16. århundrede tilhørte en del av gården Erik Rosenkrantz. Først etter brannen i 1702 ble Finnegaarden slik vi kjenner den i dag gjenreist. Gården var lenge i Hamburgs eie. På midten av 1800 tallet ble familien Lude eiere av Finnegaarden, og i dag eies gården av Familien Lude Sande.

Finnegaarden er bygget som et Hanseatisk Handelshus. I tidligere tider foregikk det her en livlig handel med tørrfisk, korn, skinn og huder. Opp gjennom århundrene er gården blitt benyttet av tyske, hollandske og norske kjøpmenn som arbeidssted, bosted og varelager og til dels også spisested.

Finnegaardens bygninger er sammen med Det Hanseatiske Museum en del av Bryggen i Bergen og står på UNESCO's liste over verdens kulturarv. 

Finnegaarden fremstår i dag som et "moderne" bygg med høy brannsikkerhet, uten at det har gått på bekostning av de antikvariske verdiene. Bygget har Bergens mest sjarmerende hotell, Det Hanseatiske Hotel, og er et naturlig valg for gjester som ønsker en annerledes opplevelse - med atmosfære, historie og kultur.

I Finnegaarden finner du også tre restauranter: